top of page

VAI KOUČINGS IR TAS,

KO VĒLIES?

Koučings ir piemērotākā pašizaugsmes atbalsta metode, ja katrā sesijā spēj atbildēt uz šiem jautājumiem:

1) kāds ir mans mērķis, jautājums, šķērslis?
2) kāpēc man tas ir svarīgi - to atrisināt, sasniegt, paveikt?
 
Kā tu sasniegsi savus mērķus?
Katras sesijas laikā radīsi konkrētus soļus, metodes, kas ir labākās iespējamās, lai veidotu savas dzīves plānu tādu, kas efektīvākais tiešI tev.

Koučings ir uz risinājumiem balstīta pieeja, kur klients ir motivēts rīcībai.
Arī vēlme rast motivāciju var kalpot kā pieprasījums darbam ar kouču.

Koučs nedalās ar padomiem un ieteikumiem, bet arvien aicina klientu pašu uzņemties atbildību.

Sadarbībā ar kouču tiek veidotas attiecības, kas neraisa līdzatkarību, bet klients ir spējīgs izveidot pats sev tādu funkcionējošu sistēmu. 
Tā kalpo par stabilu pamatu pašuztveres, efektivitātes, pašizziņas, apzinātības kvalitātes veicināšanai savā dzīvē, darbā un pasaulē. 

KOUČINGS IR ĪSTĀ METODE, JA TU VĒLIES:

Pilnveidot savas lēmumu pieņemšanas stratēģijas

Uzlabot attiecības ģimenē un darbā

Mainīt karjeras virzienu

Izzināt sevi, savus uzskatus, talantus
 
Uzlabot savu produktivitāti

Atklāt jaunus resursus sevī

Mērķtiecīgi un veiksmīgi plānot savu laiku

Sakārtot savas prioritātes

Celt savu pašvērtējumu un pašapziņu

Mazināt stresu, rast mieru un  harmoniju

Izzināt savu dzīves misiju, vīziju

Rast psihoemocionālu atbalstu dzīves pārmaiņās

Dibināt jaunu uzņēmējdarbību

Uzsākt dzīvi, karjeru citā valstī

Spēt pielāgoties strauji notiekošajām pārmaiņām

Definēt sevi, savu lomu pēc bērna piedzimšanas vai atgriežoties karjerā pēc bērnu kopšanas atvaļinājuma

IEGUVUMI DARBĀ AR KOUČU

Koučings atklāj vērtīgus, pozitīvus resursus cilvēkā un darba vidē.
 
Koučinga pieeja atklāj pozitīvas, pievilcīgas nākotnes veidošanu, vērtību apzināšanos un plāna, stratēģijas izstrādi.
 
Tiek izmantotas radošas metodes, lai klients sasniegtu to, ko pats vēlas,
vispiemērotākajā veidā individuālai personībai.

Koučinga procesā tiek veidota visu maņu integrācija un attīstīta to holistiska darbība, lai klients kļūtu par labāko sevis versiju.

Procesā iespējams vienoties par dažādiem sadarbības un komunikācijas veidiem - arī atbalsta sniegšanu starp ilgtermiņa koučinga sesijām, lai klienta izvirzītie mērķI tiktu sasniegti iespējami labākā, piemērotākā, kvalitatīvā un efektīvā veidā.

Atklājumi, kas var rasties koučinga procesa laikā, var būt negaidīti un dzīvi mainoši. 

Iespējams veicināt apzināšanos un sevis, pasaules izpratni tādā veidā, kas stiprina un attīsta netveramas maņas, talantus, unikālo cilvēka būtību, kas atšķir klientu no ikviena cita pasaules iedzīvotāja.

KĀ NOTIEK KOUČINGA SESIJA?

Vienas koučinga sesijas ilgums ir 20 - 60 minūtes.​

Tā var būt telefoniska vai tiešsaistes video sesija. 

Ir iespējama sadarbība vienā sesijā, kā arī ilgtermiņa koučings

6-10 sesijas, vienu reizi nedēļā vai divās.

Pirms sesijas tiek slēgts mutisks vai rakstisks sadarbības līgums, vienošanās, kas garantē pilnīgu konfidencialitāti.

 

Tiek veidots un pārskatīts individuāls klienta mērķu sasniegšanas plāns.

Kouča darbību regulē profesionālās ētikas kodekss.

Sesijas laikā kouča uztvere ir atvērta, zinātkāra, elastīga un pilnībā vērsta uz klientu.

Koučs veicina drošību un uzticēšanos - atbalsta klientu un respektē unikālos talantus un ieguldījumu darba procesā.

Koučs uztur klātesamību, cieņu un aktīvi klausās - novēro emocijas, balss toņus, enerģijas līmeņu izmaiņas, klienta uztveri, uzskatus.

Tos respektē un pastāsta par novēroto, lai nodrošinātu klientam skaidrību un izpratni.

Klientam tiek uzdoti jautājumi, kas veicina apzināšanos, paplašina domāšanas veidus.

Koučs lielāko daļu laika ļauj runāt klientam.

 

Klienta izaugsme tiek veicināta caur sevis, savu mērķu, uzskatu izpētes procesu, pārdomām, refleksiju, darbību.

Nolūks ir rosināt atrast labākās atbildības metodes, lai atskaitītos sev un rīkotos.

Koučs godina klienta progresu un vienojas, kā klients vēlas sadarboties turpmāk.

bottom of page