Transformation Coach

MADARA

MICKEVIČA

PASAULEI IR NEPIECIEŠAMI 

TĀDI CILVĒKI

KĀ TU.

UN TEV

IR NEPIECIEŠAMS

TĀDS CILVĒKS

KĀ ES.

Profesionāls atbalsts tavā karjerā un pašizaugsmē.

KOUČINGS

SUPERVĪZIJA

MENTORINGS

KLĪNISKĀ GARĪGĀ APRŪPE

Crisis Coach
Marble Surface

 Pasaulei ir nepieciešami tādi cilvēki

kā tu,

kas apdāvināti ar vēlmi radīt ietekmi.

Cilvēki, kas redz problēmu un meklē risinājumus. 

Cilvēki, kuri ir gatavi savam pašizziņas ceļam, lai sasniegtu jaunas virsotnes un nebijušu kvalitāti savā dzīvē.

Tev ir nepieciešams tāds cilvēks kā es, kas atbalsta tevi mērķu sasniegšanā, ļauj tev apzināties savu patieso potenciālu un spējas.

Dažkārt nav nepieciešams neko "atrisināt" un izkļūšana no savas komforta zonas ir vienīgais mērķis. 

Es raugos tālāk un plašāk - aiz tā, kas sabiedrībā pieņemts par pašsaprotamu, lai tavs ceļš būtu drošs, aizraujošs un panākumiem pilns.

Lai tu radītu ietekmi savā dzīvē, darbā un pasaulē.

Koučingsprofesionāla atbalsta veids, kas virzīts uz klienta apziņas un potenciāla paaugstināšanu, viņa personīgajā ceļā uz mērķa sasniegšanu.

Mentoringsmetode, kuras pamatā ir kādai personai sniegta iespēja attīstīties, iegūt praksē pārbaudītu pieredzi, iegūt kontaktus, vieglāk un ātrāk sasniegt nospraustos mērķus un pilnveidot savas profesionālās iemaņas.

Supervīzijakonsultatīvs atbalsts jautājumos, kas saistīti ar darbu un profesionālo darbību. Profesionālās efektivitātes paaugstināšana ir supervīzijas galvenais rezultāts, kas var ietvert dažādu jautājumu risināšanu: profesionālo robežu apzināšanās, rīcības alternatīvu atrašana konkrētās darba situācijās, attiecību veidošana ar kolēģiem, padotajiem, klientiem, sadarbība komandā, darba stratēģijas, stresa faktoru un izdegšanas mazināšana un daudzi citi jautājumi, kas aktualizējas ikdienas darbā.

Garīgā aprūpe iespējams palīdzēt klientam un viņa tuviniekiem un draugiem apzināties, kādas garīgās vērtības, pārliecības un ticības izpausmes viņiem palīdz izdzīvot krīzes, traumas, slimības laiku, atrast dzīves jēgu, dzīvot ar izteiktu mērķa un vērtības izjūtu, un iesaistīt šos garīgās dzīves resursus klienta atveseļošanās vai adaptācijas procesā. Garīgā aprūpe pievērš uzmanību klienta ticībai, reliģijai un kultūrai ar mērķi panākt izmaiņu tajā, kā klients tiek galā ar slimības, traumas, krīzes faktu un norisi, ilgstošu atrašanās vai pēkšņu nokļūšanu slimnīcā, veicinot klienta dzīves kvalitāti, labbūtību un garīgo un emocionālo līdzsvaru.

Marble Surface

MADARA MICKEVIČA - transformācijas, krīzes un uzņēmējdarbības atbalsta koučs.

Uzņēmēja, un jauno uzņēmēju, sociālās uzņēmējdarbības, pašizaugsmes mentore, divu grāmatu autore.

Klīniskās garīgās aprūpes speciāliste, specializējos darbā ar dzīves jēgas meklējumiem, smagu slimību, onkoloģijas un nāves jautājumiem. 

Lektore un emocionālās inteliģences apmācību vadītāja uzņēmumu komandām, pedagogiem, izglītības, pašvaldības iestāžu darbiniekiem un skolēniem dažādos vecumposmos.

Es dodos ceļojumā, lai izietu ārpus savas komforta zonas. Esmu vairākkārt sasniegusi virsotnes savā dzīvē, no kurām raugoties, VISS JAU IR.  

Mans ceļš ir dziļš, pamatīgs un atklājošs. Tikpat ļoti prasošs, cik apbalvojošs un vienmēr tā vērts. 

Ar uzkrātajām zināšanām un pieredzi politoloģijā, teoloģijā, neirolingvistiskajā programmēšanā un apzinātības praksē, desmitgadi savā uzņēmējdarbībā -

es atbalstu tavu ceļu, lai kurp tu dotos.

Es ticu, ka spēks ir sadarbībā, vienotībā, harmonijā, attiecībās. Vēl būtiskāk - es ticu tev, kad tu netici pats sev.

Es izgaismoju to, ko tu vēlies ieraudzīt, aizvedu līdz horizontam, lai tu ieraudzītu vēl tālāk un skaidrāk.

Ieraudzītu SEVI - savā dzīvē, darbā, pasaulē. 

Kur citi redz pretstatus, es atklāju vienotu, unikālu veselumu, sistēmu, briedumu - to visu, kas TEVI padara par TEVI.

Tavu unikālo ES, personību, tavu dzīvi jaunā, nepieredzētā kvalitātē. Daudz dziļāku, zem virspusējā un redzamā apslēptu.

Ar plašu un visaptverošu vērienu, es atbalstu tevi ieraudzīt SEVI pašu, SAVĀ DZĪVĒ.

Kur ir tavs miers, harmonija, līdzsvars, spēks, kvalitāte, pašpārliecība, motivācija?

Kur ir īstā tavas veiksmes un panākumu atslēga?

Kur TU esi savā dzīvē, darbā un pasaulē?

Es eju tev līdzās un tu ieraugi svaigu, pārsteidzošu perspektīvu, iespējas, kas vieš skaidrību, paļāvību, pārliecību, mieru. Tavi atklājumi liek domāt un rīkoties, tie nes augļus.

Tu ieraugi to, kas līdz šim ir bijis apslēpts - to, kas nepieciešams, lai tu spētu radīt IETEKMI.

Es ticu, ka viss ir līdzsvarā. Izaugsmei ir nepieciešama enerģija, kustība, virzība, adrenalīns, izaicinājums. Es to rodu dabā - kad ziemas peldē iegremdējos ledainā, stindzinošā ūdenī, pēc adrenalīna vētras seko... miers, esmu tikai es un klusums. Pēc nemiera seko kristāldzidra skaidrība un katrs ceļojums nezināmajā tiek apbalvots ar uzviju. Tā ir mana disciplīna, mana prāta skaidrība.

Kad viss jau ir un nekas nepietrūkst, bet arī nepietiek, tad

dodies SEVII